ماهیندرا

عظیم خودرو - ماهیندرا

دفتر مرکزی عظیم خودرو

تهران، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک ۳۷۴

شماره تلفن : ۴۲۵۲۴۰۰۰ - شماره فکس: ۴۲۵۲۴۵۰۱

بلاگ خودرو